Choď na obsah Choď na menu
 


Atlantida

Jej vznik a zánik je tradovaný mnohými legendami, ktoré sa v niektorých názoroch schádzajú i rozchádzajú. Bola Atlantída skutočnosťou? Čím bola výnimočná a nakoniec, prečo musela zaniknúť? Platón nie je jediný, kto spomína túto mystickú ríšu vo svojich textoch. Existujú tzv. sumerské spisy pochádzajúce z obdobia 7000 rokov pnl. . V nich sa dozvedáme o záhadných mimozemských bytostiach nazývaných annunaki, ktoré prišli na našu Zem za jediným účelom- vyťažiť najvodivejší kov vesmíru- zlato, aby zachránili svoju planétu a život na nej pred zánikom. V sumerských textoch sa píše, že týchto bytostí bolo 12 a zároveň nás neskoršie spisy odkazujú na to, že poznanie Sumerov pochádza od 12 bohov. Vynára sa nám ďalšia otázka, z ktorej planéty sem prišli? Teda existuje vo vesmíre mimozemský život? Súčasná veda objavuje bane na zlato staré 100 000 rokov. Už len samotný vek baní je zvláštny, pretože v tomto období ešte na Zemi nejestvoval homo sapiens sapiens. A zájdime ďalej- kde sa nachádza 150 000 ton vyťaženého zlata z týchto baní? Na Zemi ho niet resp. ešte nebolo objavené. Ďalšie bane, tentokrát slúžiace na ťažbu medi a železa, sa našli na západe Zimbabwe a ich vek sa odhaduje na 50 000 rokov. Avšak výrobky z týchto materiálov sa z tohto obdobia nenašli. Je samozrejmé, že ľudia si vtedy vyrábali pomocné a pracovné nástroje z kameňa, ktorý je odolnejší. Ale na čo im potom bola ťažba? Odpoveď je jasná- na výrobu zbraní, ktoré sa však dodnes nikde nenašli. To, že sa na našej Zemi ťažilo už v prvých dobách svedčí aj ďalší objav vedcov. Je ním takmer kilometer hlboký vrt na Antarktíde. Jeho zvláštnosťou je, že je dokonalý- perfektne hladký a bol vytvorený za hodinu, čo je pre dnešnú vedu nepochopiteľné, keďže i našej najmodernejšej technológii by takýto vrt zabral niekoľko týždňov, či mesiacov. Ako je to možné? Musela tu byť nevyhnutne nejaká civilizácia s veľmi vyspelou technológiou a obrovským poznaním. Ďalšia kniha, ktorá nám ukazuje cestu k Atlantíde je starozákonná Genezis, ktorá píše o udalosti odohrávajúcej sa pred 4 miliardami rokov. Spomína príchod planéty Nibimu do našej slnečnej sústavy. Planéta Nibimu sa dostala až k planéte Tiamat, ktorá po zrážke s mesiacom explodovala. Tak vznikla Zem, Mesiac a pásmo asteroidov v okolí planéty Jupiter. Tento mýtus je potvrdený aj vedeckými dôkazmi. Vedci skúmali zloženie Zeme, Mesiaca a asteroidov a nachádzajú tu rovnaké mineralické zloženie, čo by v praxi mohlo znamenať, že naša Zem vznikla z planéty Tiamat, ktorá explodovala. Tiamat bola tri-štyrikrát väčšia než naša terajšia Zem. Sumeri ďalej píšu, že planéta Nibimu je 12 planétou sústavy a nachádza sa za Plutom. Týmto sa zaoberajú aj dnešný astronómovia, ktorí si všímajú najmä Neptún a jeho odchýlky v dráhe, ktoré musia mať nejakú príčinu a teda musí tam byť nejaká ďalšia planéta, ktorá má silný elektromagnetizmus a pôsobí na Neptún. Genezis nám tiež opisuje annunaki, ktorí osídlili Zem medzi Európou a Amerikou- dnešný Atlantik- asi pred 50 000 pnl. . predstavuje nám civilizáciu aj s náboženstvom- v spisoch sa nachádza aj boh Anubis, ktorý požaduje viac ľudských pracovníkov. Tento záznam sa nám opäť schádza so sumerskými textami, ktoré píšu o zániku Atlantídy. Okrem týchto písomných dokumentov sa nám z dávnych čias zachovali nástenné a jaskynné maľby Inkov a Mayov. Tie dokumentujú, že Indiáni v Amerike boli otrokmi a zbytok sveta bol v postavení obchodníkov a spolupracovníkov Atlantídy. Ale 23 000 pnl. nastala zmena- Atlantída chce zotročiť i ten zbytok ľudstva, s ktorým doteraz spolupracovala a chce zvýšiť dane. Uvedomuje si svoju silu a bojové technológie. Ak pátrame po histórií pušného prachu, prichádzame do Číny, kde sa našiel už v 8. storočí. Avšak západná Čína poznala pušný prach už 200 rokov pnl. a v starovekom Grécku sa našla raketa s pušným prachom z roku 400 pnl. . Samotní Gréci vo svojich spisoch opisujú výrobu pušného prachu podľa receptu starej atlantskej civilizácie. To teda znamená, že samotná Atlantída už poznala technológiu pušného prachu. A nielen to. Gréci opisujú veľké letiace stroje na oblohe, ktoré v súčasnosti spĺňajú všetky aerodynamické vlastnosti. Ak mali Atlanťania lietadlá, mali aj automatické bojové pušky a boli dostatočne vyzbrojení a pripravení na potláčanie akejkoľvek vzbury. Mohli si dovoliť zvyšovať poplatky, bohatnúť a zotročovať ľudstvo. Ako je potom možné že Atlantída zanikla? Keď ľudia žijúci v Stredozemí zistia, aké plány má s nimi najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta, odmieta sa podrobiť a pripravuje sa na boj. Atlantída teda vysiela svoje mocné a silnými zbraňami vybavené vojsko do Stredozemia, pričom najprv zaútočí a porazí Egypt. Hneď na to atakuje Grécko. Atlantída nepočítala s hromadnou vzburou, nečakala, že sa proti nej postavia všetky národy. Ľudia zvolili zaujímavú stratégiu- bojuje sa v lesoch, kde moderné zbrane Atlanťanov nie sú účinné a tak sa atlantské vojsko dostáva do obkľúčenia, odovzdáva ľuďom zbrane a spolu s ľuďmi nasadajú na atlantské lode a vydávajú sa k Atlantíde. Atlantskí velitelia so zbraňami pri hlavách dávajú domácim pokyn, že sa vracajú z úspešnej vojny a obranné jednotky, ktoré boli nonstop pripravené na ochranu Atlantídy, otvárajú brány prístavu bez nejakých obáv. Až v prístave zistia, že na lodi sú ľudia a atlantskí zajatci. Začína sa veľká bitka medzi Atlantídou a ľuďmi. Obrannú silu veľkej ríše využili ľudia proti samotnej Atlantíde a atlantské delá strieľajú do vnútra krajiny. Inkovia túto bitku opisujú ako mnohohodinový krik a explóziu- deň a noc oheň nad vodou. Ľudia zrejme delami zasiahli kryštál, ktorý explodoval. Starí Indiáni opisujú, že Atlantída sa pred explóziou chvela, život na nej bol v chaose a panike až nakoniec došlo k megaexplózii, ktorá nezničila len Atlantídu, ale ľudí, ktorí bojovali na Atlantíde. Tragický koniec Atlantídy podľa starých spisov znamenal i koniec vyspelej civilizácie na našej Zemi. Zbytky Atlanťanov žijúcich v Amerike sa po páde Atlantídy podľa legendy presťahovali cez Čínu na územie dnešného Iraku a vytvorili Sumerskú ríšu. I toto môže byť vysvetlením prečo boli Sumeri v technológii tak vyspelí. Samotná OSN nariadila skúmať Atlantídu ako ríšu, ktorá reálne existovala. Nedávno bola totiž satelitom odhalená 1600 km dlhá kamenná cesta, ktorá sa nachádza 9 kilometrov pod oceánom a vedie z oblasti Bermudského trojuholníka smerom k americkému kontinentu. V okolí cesty sú pováľané stĺpy a ruiny rôznych stavieb. I toto je hmatateľným dôkazom, že Atlantída jestvovala.

______________________________________________________

BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK
Odkedy ľudia začali kritizovať moria a oceány, dochádzalo k mnohým prípadom ich zmiznutia. Vo všeobecnosti možno povedať, že hoci sa zakaždým dali nejako vysvetliť, nie vždy boli celkom racionálne a uspokojivo objasnené. Ak jestvuje nejaké miesto, kde dramatické udalosti tohto druhu stále ostávajú zahalené tajomstvom, tak je to iste Bermudský trjuholník.

Prvý krát tento výraz použil vo svojom článku americký novinár Vincent Gaddis až v roku 1964.Odvtedy sa názvom Bermudský trojuholníkoznačuje oblasť medzi Floridou, Bemrudami a portorikom, kde, ako sa zdá, bez stopy zmizlo množstvo lietadiel, lodí a osôb
.

LET ČÍSLO 19 SA NEHLÁSI
5. decembra 1945 päť torpédových lietadiel Avenger, vybavených navigačnými prístrojmi, vzlietlo z leteckej a námornej základne Fort Lauderdale na Floride na rutinný let, označený číslom 19. Všetko prebiehalo normálne, keď zrazu po hodine a pol letu veľmi znepokojený poručík Charles G. Taylor oznámil riadiacej veži, že úplne stratili orientáciu a nedokáu ani určiť to, kde je hladina oceánu. Z veže im oznámili, že majú letieť na západ, ale odpoveď dôstojníka bola ešte prekvapujúcejšia:,,Nevieme, ktorým smerom je západ. Všetko je nesprávne, zvláštne. Nie sme si istý nijakým smerom. Ani oceán nevyzerá tak ako obyčajne." Rádiové spojenie sa prerušilo a na pomoc lietadlám bol vyslaný veľký hydroplán Martin Mariner, no aj ten zmizol za rovnako záhadných okolností. V priebehu niekoľkých hodín sa stratilo šesť lietadiel a dvadsaťsedem mužov. Ani vyšetrovacia komisia námorníctva, ani rôzne neskoršie ,,odhalenia" nepriniesli racionálne vysvetlenie prípadu
.

NEVYSVETLITEĽNÉ ZMIZNUTIA
Let 19 sa stal najznámejším, nie však jediným prípadom zmiznutia. Zoznam obetí Bermudského trojuholníka je veľmi dlhý. Toto miesto sa preslávilo po celom svete aj vďaka tomu, že k prípadom zmiznutia dochádza nepomerne častejšie ako v iných námorných zónach. V rokoch 1945-1975 tu bez zjavnej príčiny zmizlo tridsaťsedem lietadie, asi päťdesiat lodí a dokonca aj jedna atómová ponorka s kompletným prístrojovým vybavením. Pritom sa nenašli zvyšky týchto strojov, ani ľudské telá. V roku 1918 tu americké námorníctvo prišlo o nákladnú loď Cyklop, na palubo ktorej sa nachádzalo tristoosem členov posádky, medzi nimi aj generálny konzul Alfred Gottschalk. O tridsať rokov neskôr stohol podobný osud aj dopravné lietadlo DC 3, nachádzajúce sa asi päťdesiat míľ od Miami. Kapitán lietadla pritom v poslednej správe pre riadiacu vežu oznamoval, že všetko je v poriadku a čaká na pokyny na pristátie. Je naozaj zvláštne, že okrem letu 19 obete nikdy nevysielali volanie SOS, sôr naopak, často len pár chvíľ pred zmiznutím oznamovali, že ich cesta prebieha v poriadku.

ZVLÁŠTNE SVETELNÉ JAVY
Veľa svdectiev však hovorí o neobyčajných javoch, ako je úplný výpadok palubných strojov, či pozorovanie zvláštnych podmorských svetiel. Záchranársky remorkér Good News sa v roku 1966 pri plavbe z Portorika do Fort Lauderdale ocitol v hustej hmle a otriasali ním nárazy vĺn. Kompas a všetky elktrické prístroje zlyhali. Keď sa lodi podarilo vyviaznuť zo záhadnej hmly, bolo krásne počasie, more pokojné a prístroje normálne fungovali. POdobná nepríjemnosť postihla v roku 1972 pilota Chucka Wakelyho počas letu medzi Bimini a Miami. Tvrdil, že krídla jeho lietadla boli zrazu priesvitné. O pár minút celú pilotovu kabínu zalialo zvláštne svetlo, lietadlo zmenilo smer a on nemohol nijako zasiahnuť. Zrazu sa svetlo stratilo a prístroje začali normálne fungovať. Spomeňme ešte prípad z roku 1975, keď sa na pobrežnej hliadkovej lodi Diligence, idúcej na pomoc horiacej nákladnej lodi, náhle a bez príčiny vyplo rádio. Posádka videla padať z oblohy záhadné zelené svetlá. Ani vyšetrovanie tohto prípadu neprinieslo racionálne vysvetlenie poruchy a neobyčajných svetelných javov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Atlantida

(Arachné, 1. 9. 2010 15:48)

Víš, že Atlantida je v angličtině Atlantis? Já jen, že ta mapa je nějakýho města v Urugvay