Choď na obsah Choď na menu
 


kabala,laitman,moudrost,krize,valka,ego,svět,řešeni - BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA ?

 

Tretí Svetová válka!

V naší době Třetí světová válka – není fantastický námět. Její reálné nebezpečí občas vzniká, visí nad lidstvem, jako Damoklův meč. Počátkem roku 1939 málo kdo věřil, že Druhá světová válka může vzniknout kvůli nějaké maličkosti, jako bylo odmítnutí Německu „Polského koridoru“ – malý pruh země podél moře. A tehdy během několika let se do války zapojilo více než 70 států, ve kterých žilo více než 80% obyvatel zeměkoule.

Vojenské operace probíhaly na území 40 zemí, bylo mobilizováno kolem 110 miliónů lidí, zahynulo skoro 60 miliónů. A dnes, když se svět nachází v těžké, globální krizi, nelze potencionální možnost nové světové války podceňovat.

Podle mínění amerického politologa Samuela Hantinhtona , budoucí válka může vypuknout kvůli konfliktu mezi západní civilizací a islámskými fundatisty. Strašné následky takové války je těžké si představit. Pomatujete si významná slova Alberta Einsteina :“ Nevím jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka, ale čtvrtá – holemi a kameny“?

A přece jen, nechce se věřit takovému strašnému scénáři.Doufáme, že lidstvo vyčerpalo limit válek, genocidy, teroru, revolucí a zločinů. Prožili jsme takové krveprolití, že si to již nemůžeme dovolit.

Podobný pocit měli lidé i po skončení Druhé světové války, když na Norinberském procesu se svět dozvěděl o strašných zločinech nacistů. Je pravdou, že na politickou a ekonomickou elitu to moc nezapůsobilo. Nehledě na úžasy předešlých válek v Koreji, Vietnamu a Afganistanu byly rozpoutány nové války. Ve mnoha regionech světa se války vedou dodnes. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace oběťmi válek od r.1955 až po r.2003 se stalo 5,4 milióny lidí.

Jsou další války nevyhnutelné? Existuje nějaký prostředek, umožňující změnit tendenci v jejich rozšiřování, nebo je založena v samotné lidské přírodě? Kabalisté říkají, že může plně žít i bez válek. Pro to musíme jen pochopit, že svoji činností překážíme v dosáhnutí cíle našeho vývoje.

Příroda je altruistická a jejím cílem je – udělat nás podobnými sobě. Potom tehdy mezi námi vznikne opravdová harmonie. A svými egoistickými přáními jen vyvoláváme pouze nové války, ničivější než předešlé.

Proč jsme se vlastně dostali do tohoto stavu? Příroda člověka – tvořit vše jen kvůli vlastnímu prospěchu. Při tomto je připraven toto činit i na účet jiných. Právě tento egoistický záměr ve vývoji člověka je ničivým elementem. Ale my máme možnost tento element napravovat.

Náš egoizmus se rozvíjel během celé historie a dnes přišel do posledního stadia. Proto, pokud nebudeme jej řídit, stane se natolik ničivým, že to přivede k nepředvídaným následkům.

Významný americký byznysmen J.Lincoln toto pochopil řídíc elektronickou společnost. Tak toto píše: „Egoizmus – je pohybující síla, skloňující lidský rod, jakým vlastně je, k dobru nebo zlu. A tak, je to síla, na které musíme být závislí, ale kterou musíme směrovat, pokud se snažíme mířit k pokroku lidského rodu“. Ovšem Lincoln nevěděl, jak a kam tuto sílu nasměrovat.

Kabalisté hovoří, že nemůžeme přímo bojovat se svojí egoistickou přírodou. Ale díky její shovívavosti s ní, budujeme těžce nemocnou společnost, která je schopna zničit sama sebe. V článku „Svět“ Ba al Sulam, velký kabalista minulého století, napsal, že pouze výuka zákonů Vyšší přírody, které zatím nejsou vědě známy, bude jedinou možností vytvoření zdravé společnosti.

Ale využití těchto zákonů nelze nutit. Člověk musí sám uvidět výsledek svého působení na svět a na samotného sebe. Pouze v tomto případě odpadne nutnost v povinném učení, omezování a trestech. Vždyť vidíc, že při škození ostatním, vlastně člověk škodí sobě, člověk prostě přestává toto dělat.

Takže, narůstající krize, která nám hrozí další válkou –je jen následek nesprávného využití egoizmu. A stojíme před výběrem. Buď budeme sedět s rukama na klíně, s nadějí, že se všechno samo uklidní. Nebo vezme v úvahu kabalisty, kteří nám říkají, že příroda dnes od nás požaduje aktivní a uvědomělou účast v procesu vlastního vývoje. Pouze při zapojení do tohoto procesu, dosáhneme blahobytu v mírovém životě.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

k titulu

(kata, 30. 9. 2011 23:06)

ano samozrejme, lebo sme nenažraní.